İnternete bağlı her sistemin kendisine ait özel bir adresi vardır. Bunlar IP (internet protokol) adresi olarak adlandırılır ve bilgisayarlar arasında iletişim yapılırken veri paketlerinin adreslenmesinde kullanılır. Tipik bir IP adresi noktalarla ayrılan dört rakamdan oluşur; örneğin, 192.168.2.1. Bu adres 32 bitlik bir sayıdır dolaysıyla ağ üzerine 232 tane, yani yaklaşık 4 milyar tane bilgisayar bağlanabilir Adresi oluşturan 32 bit kolayca okunması için 8 bitlik dört gruba ayrılmıştır. Bu gruplara ‘oktet’ denilir. Bilgisayarların IP numarası 4 tane oktetten ve her bir oktet de 8 tane bitten oluşur.


Örnek Olarak;


10000011011010110000000100001100 (Bilindiği gibi bilgisayar verileri 1 ve 0’lardan oluşur.)


Görüldüğü gibi okumak çok zor. İşte bu yüzden her oktet onluk düzene çevrilip arasına nokta konulur .

(10000011.01101011.00000001.00001100 ) .

İkilik sistemin onluk sisteme çevrilmesi : Yukarıdaki örnek için düşünürsek;

-1.oktet: 10000011

- 2.oktet: 01101011
- 3.oktet: 00000001
- 4.oktet: 00001100

1. oktet aşağıdaki gibi yazılır. Basamakların alt kısmına ikinin katları sırasıyla artırılarak son basamağa kadar yazılır.

IP Adresleme Nasıl Yapılır?


İkinin katları yazıldıktan sonra sırasıyla basamak sayısı ile karşısında bulunan ikinin katı çarpılarak toplanır.

IP Adresleme Nasıl Yapılır? 1


Bulunan bu sayı (131) IP adresimizin ilk kısmıdır. Diğer oktetler için de aynı işlemler yapılarak IP adresimizin diğer kısımları da bulunur.

Tüm hesaplamaları yaptığımız zaman IP adresiniz = 131.107.1.12 şeklinde olur.