Mitolojik Ögelerin Ortaya Çıkma Nedenleri Maddeler Halinde - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Mitolojik Ögelerin Ortaya Çıkma Nedenleri Maddeler Halinde

 1. - Destan dönemine efsanevi, masalsı yani mitolojik öğeler hakimdir.

  - Mitoloji; çok eski zamanlarda gelmiş ve yaşamış olan ulusların inandıkları tanrıların, kahramanların, devlerin ve perilerin hayatından söz eden hikayelerdir. Mitolojiler, temsil ettiği topluluğun aynası gibidir. Mitoloji, Eski çağlarda yaşamış olan insanların doğa olaylarına, sosyal ilişkilerine, dinî inançlarına bakış açılarının yorumlanmasıdır.

  - Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayali hikayelere efsane denir. Efsanede anlatılan olaylar bazen hayali olabilir; ama efsaneler çoğunlukla gerçek olaylara ve gerçekten yaşamış kişilere dayanır. Bu nedenle her ulusun, efsaneleri, destanlarını, kahramanlık öykülerini, kahramanlarını, masallarını, söylencelerini barındırır.

  - Efsanelerin kaynağı tarihî olaylardır.

  Mitolojik Öğelerin Oluşma Nedeni


  - Bu olaylar, halkın hayal gücü yardımı ile olağanüstü hayallerle olgunlaşır.

  - Halk, inançların etkisi altında, tarihle ilgili olayları idealize ederek masallaştırır. İşte bu bakımdan efsaneler, tarihî olaylarla örülü masallardır. Bu masallar cin, peri, dev, ejderha gibi masalsı öğelerle süslenerek anlatılır.

  - Mitlerin önemli bir türü bir kültürün, evrenin nasıl yaratıldığına iliş kin görüş ve inanışları açıklayan ve tanımlayan yaratılış mitleridir.

  - Türklerin ortak efsanesi türeyiş efsanesidir. Bu efsane neredeyse her Türk topluluğunda vardır.


  Güncelleme : 2018-03-21
  Okunma: 886 - Yorum: 0 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -