Bilgisayar ağları, birçok bilgisayarın iletişim kolaylığı sağlamak, yazılımları, donanımları, veri veya dosyaları paylaşmakamacıyla birbirleriyle iletişim kurmalarıyla oluşan yapılardır. Bilgisayar ağları ile zamandan ve mekandan kazanılırken büyükbir maddi tasarruf da edilir.Bilgisayarların ağ kurabilmeleri için birbirleriyle iletişim kurmaları esastır. İletişim iki yöntemle yapılır:


Bilgisayar Ağlarında İletişim Yöntemleri


Paralel İletişim: Verilerin paralel hatlardan aynı anda bir bilgisayardan diğer bilgisayara aktarılmasıdır. Veriler tek bir seferdeaktarıldığı için hızlıdır.

Seri İletişim: Verilerin tek bir hat üzerinden birbiri arkasına sırayla aktarıldığı iletişim şeklidir. Asenkron ve Senkron seriiletişim olmak üzere iki çeşittir. Senkron seri iletişimde veri paketi gönderileceği zaman bir hat oluşur ve transferin ardındanhat kapatılır. Asenkron seri iletişimde ise hat her zaman açıktır istenildiği zaman veri gönderilip alınabilir.

NOT: Paralel iletişim yöntemi, seri iletişim yöntemine göre daha hızlı olmasına rağmen paralel portlar, seri portlardan dahayavaştır.