Bilgisayar, POST esnasında ekranın açılışını engelleyici bir hata ile karşılaşırsa, bu hatanın ne olduğunu kullanıcıya bildirmek için çeşitli ses sinyalleri gönderir. Çeşitli sayı ve uzunlukta olan bu sinyallere “Sesli Hata Mesajları” denir.


1- Sürekli Ses Güç kaynağı arızası

2- Birçok kısa bip Ana kart arızası

3- 1 uzun Bellek tazelenmesinde hata

4- 1 uzun 1 kısa Ana kart veya BIOS çipi arızası

5- 1 uzun 2 kısa Ekran kartı arızası

Sesli ve Yazılı Hata MesajlarıYazılı Hata Mesajları

1. BIOS ROM checksum error - System halted (BIOS ROM kontrol hatası- Sistem durduruldu).

2. CMOS battery failed (CMOS pili hatası).

3. CMOS checksum error - Defaults loaded (CMOS kontrol hatası- Varsayılan ayarlar yüklendi). 4. Floppy disk(s) fail (Disket sürücü).

5. Keyboard error or no keyboard present (Klavye hatasıveya mevcut klavye yok).

6. Memory test fail (Hafıza testi hatası).

7. Hard Disk(s) Fail (Sabit disk hatası).

8. Disk boot failure, insert system disk and press enter (Disk başlatma başarısız, Sistem diskini yerleştirin ve “Enter” tuşuna basın).

9. Non system disk or disk error. Replace and press any key to continue (when ready) (Sistem disketi değil veya disk bozuk. Yeniden yerleştir ve devam etmek için (hazır olduğunda) herhangi bir tuşa bas.)