DSP (Dijital Sinyal İşlemcisi) : DSP seslerin üretilmesini sağlar. Ses kartına gelen dijital sinyalleri işler. DSP, notalarıhafızadan değişik hızlarda okuyarak sesin çıkmasını sağlar. İşlenenen sinyalleri bilgisayarın işlemcisine gönderir.


DAC (Dijital Analog Çevirici) : Bilgisayardaki dijital ses verileri çıkış birimlerine aktarılırken ses kartındaki dijitalanalog çevirici bu verileri analog sinyallere dönüştürüp ses kartının çıkışına gönderir.

Ses Kartının Yapısı


ADC (Analog Dijital Çevirici) : Mikrofon veya diğer müzik aygıtlarından alınan analog ses sinyallerini dijitalsinyallere dönüştürür

Bellek : Ses ile ilgili dijital verileri depolamak için kullanılan bellektir. DSP tarafından işlenen veriler bu belleğegönderilir.

TAD (Telefon Cevaplama Aygıtı), AUX_IN, CD_IN S/P DIF