Bilgisayardaki tüm verinin kaynağı mikroişlemcidir. Mikroişlemcigörüntülenmesi istenen bilgiyle ilgili verileri önce RAM belleğeaktarır daha sonra ordan alınan veriler anakart üzerinden ekrankartı yuvası yardımıyla ekran kartına aktarılır.


Ekran kartına gelenbilgi ilk önce VIDEORAM belleğe alınır. Burada alınan veri GPUtarafından işlenerek elde edilen görüntü verisi tekrarVIDEORAM’e yazılır. Eğer kullanılan monitör CRT ise bellektenalınan veri RAMDAC’a aktarılır. RAMDAC dijital bilgiyi analogbilgiye çevirerek VGA portu ile monitöre gönderir. LCD monitörise görüntü direkt olarak DVI porta yönlendirilir.

Ekran Kartı Nasıl Çalışır ?