Verileri okuma ve yazmanın özel bir ışık sistemiyle gerçekleştirildiği optik depolama birimleridir. Bunları okuyan araçlara ise optik sürücüler denir.

Üç temel optik disk türü vardır. Bunlar; CD (compact disk), DVD (digital versatile disk / dijital çok yönlü disk) ve BluRay (mavi lazer teknolojili disk) dir.


CD-ROM ve CD-Writer Sürücüleri


CD Çeşitleri


-CD-ROM: Fabrikada bir kez kaydedilip daha sonra silinip değiştirilemeyen diskler

-CD-R: Piyasaya boş olarak sürülen bir kez veri kaydedildikten sonra silinip değiştirilemeyen disklerdir.
-CD-RW: Tekrar tekrar silinip veri kayıt edilebilen disklerdir.

Optik Disk Sürücüleri


Günümüzde en çok kullanılan CD-R ler ve CD-RW’ler 700 MB kapasitesine sahiptir.


CD-ROM veya CD-writer’ın okuma yazma hızları performansını gösterir. Üzerindeki “x” çarpanıyla ifade edilir. “x” bu donanım birimi için 150 KB/s anlamındadır. Her CD Writer için üç adet hız değeri vardır bunlar; boş CD yazma hızı, tekrar yazma hızı ve okuma hızıdır. Yazma hızı, her zaman okuma hızına eşittir ya da ondan daha yavaştır.


Optik sürücüyü bilgisayara bağlamak için üç seçenek vardır. Eğer haricî olarak kullanılacaksa USB, dâhilî olarak kullanılacaksa IDE veya SATA ara birimleriyle bağlanabilir.

Optik Disk Sürücüleri 1


DVD-ROM ve DVD-Writer Sürücüleri


DVD disklerinde DVD-ROM, DVD+R, DVD+RW ve DVD-RAM gibi çeşitleri bulunmaktadır.


DVD’yi en iyi tanımlayan tek kelime kapasitedir. Veri kümeleri burada daha yakın ve daha küçük yapıya kavuşarak aynı büyüklüğe daha çok veri sığdırılmıştır. Tek katmanlı ve tek yüzlü DVD 4.7GB, çift katman çift yüz DVD diskler ise 17 GB veri
depolayabilmektedir. CD’lerle fiziksel büyüklükleri aynı fakat kapasiteleri farklıdır. DVD diskleri üzerinde 12x, 16x, 24x rakamları maksimum yazma hızını belirtir. Hız ifadesindeki "x" çarpanı DVD’ler için yaklaşık 1318 kilobayt değerindedir. DVD RW’ler ise tekrar tekrar yazılıp silinebilen DVD çeşitleridir.

Blu-Ray Sürücüleri


Blu-ray sürücüleri mavi lazer kullanarak diskler üzerinde daha hassas odaklama yapabilmektedir. Blu-ray’in de CD ve DVD’ye karşılık gelen türleri vardır. BD-ROM, dağıtımlar için sadece okunabilir biçimi, BD-R üzerine verikaydedilebilir biçimi, BD-RE ise yeniden yazılabilir biçimi ifade eder.


Tek katmanda 27 GB, çift katmanda 54 GB veri depolayabilir.