a) Kurallı (Düz) Cümle: Yüklemi sonda olan cümledir.

- Bütün gün sağda solda dolaştım.

- Her sabah evden çıkmadan önce süt içerim.

b) Devrik Cümle: Yüklemi sonda olmayan cümlelerdir:

- Çok acı çekti zavallı kadın.

- Maviydi gökyüzünün rengi.

c) Eksiltili Cümle: Genellikle yüklemi, bazen de başka öğeleri kullanılmadığı halde yargı bildiren cümledir:

-Seni bir daha görürsem…

-Sanırım siz İzmirlisiniz, ben de... (İzmirliyim)

-Yalçın topu kimden aldı? -Ali’den. (Yüklem düşmüş.)

-Böyle başa böyle tıraş (yaraşır, layıktır) *Eski tas eski hamam

d) Arasözlü Cümle: Cümlede herhangi bir öğeyi veya cümleyi açıklamak için arada kullanılan sözlere arasöz denir.

- Elif –küçük, sevimli bir kız- benden su istedi.

- Arkadaşımı, Sevgi Öğretmeni, de görmüştüm oralarda.

e) Aracümleli Cümle: Bir cümlenin içinde yer alan ancak tümüyle bağımsız kuruluşta olan cümleye aracümle denir. Aracümle diğer cümlelerden bağımsızdır; çekimli yüklemi bulunan tam bir cümledir.

- Çevre kirliliği,veriler de bunu doğruluyor, artıyor.

- Gelecek, ki gelir sanıyorum, o zaman görüşürüz.

Uyarı:Yüklemindeki ekfiili düşmüş cümleler eksiltili cümle değildir:

- Arkadaşımın kalbi temiz.(dir)

- Sevgilerin en yücesi, insan sevgisi. (imiş)