Kişinin kendi düşüncelerini kendi ifadeleriyle anlatmasına ya da başkasına ait bir sözü , bir konuşmayı ağzından çıktığı biçimiyle aynen aktarmaya doğrudan anlatım denir.

“ Bugün denizin daha sakin , suyun daha berrak olduğunu görüyorum.”


Bu cümle , birinci kişinin anlatımıyla verilmiştir. Bu cümlede doğrudan bir anlatım vardır.

Ahmet Haşim , “ Şiir sessiz bir şarkıdır.” der.

Bu cümlede Ahmet Haşim’in sözleri hiçbir değişikliğe uğratılmadan tırnak içinde verildiği için doğrudan anlatıma başvurulmuştur.

Atatürk , “ Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.” demiştir.

Bu cümlede de Atatürk’ün öğretmenlerle ilgili sözü aynen aktarılarak doğrudan anlatıma başvurulmuştur.