Cümlede vurgu , önemi öne çıkarılmak istenen sözcüğün ya da söz öbeğinin üzerindedir.

Dikkat: Fiil cümlelerinde vurgulanmak istenen , eylemden önce söylenir.

'' Dün akşam sizi konuştuk.''

'' Sınav sonuçları yarın açıklanıyor.''

Dikkat: İsim cümlelerinde vurgu yüklemin üzerindedir.

- '' Evlerin neşesi çocuklardır.''

- ''Dünyayı güzel gösteren sevgidir.''

--------------------------------------------

Cümle Vurgusu: Cümlede herhangi bir kelimenin diğerlerine göre daha kuvvetli söylenmesidir. Türkçede, genellikle yüklemden bir önceki kelime vurguludur.

Aşağıdaki cümlelerde sırasıyla özne, nesne, zarf tümleci ve dolaylı tümleç vurgulanmıştır.


Dün okuldan defteri Ayşe aldı. (Ayşe: Özne)


Ayşe, dün okuldan defteri aldı. (Defteri: Nesne)


Ayşe, defteri okuldan dün aldı. (Dün: Zarf T.)


Ayşe, dün defteri okuldan aldı. (Okuldan: Dolaylı T.)