Birden fazla sözcükten meydana gelen, sözcüklerden en az birisi mecaz anlamıyla kullanılan söz öbekleridir. Deyimlerin en önemli özelliklerinden biri en az iki sözcükten oluşmalarıdır.


Dikmek sözcüğü tek başına deyim olmaz.


Deyimi oluşturması için bir başka sözcükle kullanılması gerekir. Örneğin göz sözcüğü ile kullanıldığında,göz dikmek olur ki, bu sözler deyimdir. Artık dikmek sözcüğü gerçek anlamını yitirmiştir.


Deyimlerin önemli özelliklerinden biri de kalıplaşmış sözler olmalarıdır. Deyimi oluşturan sözcüklerden en az biri kendi
anlamlarından uzaklaşmıştır.


Dil uzatmak


Küplere binmek

Saman altından su yürütmek deyimlerini düşünelim. Bu deyimleri oluşturan sözcükler artık gerçek anlamında değildir.


Dil uzatmak birine kötü söz söylemek,


Küplere binmek çok sinirlenmek,


Saman altından su yürütmek ise başkalarına sezdirmeden gizli işler yapmak anlamına gelen birer deyimdir.