-Hava alanlarının, endüstri ve sanayi bölgelerinin yerleşim bölgelerinden uzak yerlerde kurulması,

-Motorlu taşıtların gereksiz korna çalmalarının önlenmesi,

-Kamuya açık olan yerler ile yerleşim alanlarında, müzik aletlerinin çevreyi rahatsız edecek seviyede yüksek sesle kullanılmasının önlenmesi,

-İşyerlerinde çalışanların maruz kalacağıgürültü seviyesinin en aza (GürültüKontrol Yönetmeliğinde belirtilensınırlara) indirilmesi,

Ses ve Gürültüye Karşı Alınması Gereken Tedbirler Nelerdir?-Yeni inşa edilen yapılarda sesyalıtımının sağlanması,

-Radyo, televizyon ve müzik aletlerininseslerinin rahatsızlık verecek seviyedeyükseltilmesinin önlenmesi.