Cumhuriyet döneminde işçi sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili bir çok yasal düzenleme yapılmıştır. En önemlileri şunlardır:

-1937 yılında yürürlüğe giren 3008 sayılı İş Kanunu. (Bu yasayla, ilk kez işçi sağlığı ve iş güvenliği konusu ayrıntılı ve sistemli olarak düzenlenmiştir.)

-1946 yılında İşçi Sigortaları Kurumu kuruldu.

Cumhuriyet Döneminde İş Güvenliği-1946 yılında Çalışma Bakanlığı kuruldu. 1950 yılında Hastalık ve Analık Sigortası Yasası çıkarıldı.

-1950 yılında Sanayi ve Ticarette İş Teftişi Hakkındaki uluslararası sözleşme onaylandı.

-1957 yılında İhtiyarlık Sigortası Yasası çıkarıldı.

-1964 yılında 506 sayılı Sosyal SigortalarYasası kabul edildi. (Bu yasa ile bualandaki düzenlemeler tek çatı altındatoplanmıştır.)

-1971'de 1475 Sayılı İş Kanunu çıkarıldı.