-Çalışanların sağlığı ile yapılan iş arasındaki ilişki çok eski çağlara dayanmaktadır.

-Yunanlı düşünür Herodot, yine aynı çağlarda Eflatun ve Aristoteles gibi düşünürler işçilerin sağlığı ve işkazaları üzerinde durmuşlardır.

-Ancak bilimsel esaslara dayalı olarak bu konunun ele alınması 17. yüzyılda İtalya'da Bernandino Ramazzini tarafından olmuştur.

-Daha sonraları İngiltere 'de Sanayi Devriminin başlamasıyla birlikte sağlık ve iş güvenliği sorunları ortaya çıkmıştır. Buna bağlı olarak devlet, gerekli yasal düzenlemeleri yapmıştır.

-1890 yılında, Rusya dışında 17 Avrupa devletinin katılımı ile Berlin Konferansı yapılmıştır. Konferansta, aşağıdaki öncelikli dört konu belirlenerek bu konularda çalışmalar yapılması kabul edilmiştir.

Dünya’da İş Güvenliği Tarihçesi


.İş sağlığı güvenliği,

.Çocukların çalıştırılmaması,

.Sosyal güvenliğin sağlanması,

.Çalışma sürelerinin kısaltılması.

-1919 yılında, temel çalışma hakları,örgütlenme hakkı, toplu pazarlık, fırsat eşitliği ve çalışma hayatı ile ilgili diğer konularda asgari standartlar koymak amacıyla "Uluslararası Çalışma Örgütü(ILO)" kurulmuştur. 7 Nisan 1948'de "Dünya Sağlık Örgütü(WHO)" kurulmuştur.

-7 Nisan her yıl "Dünya Sağlık Günü"olarak kutlanmaktadır.