Olasılık, şansa bağlı olayların matematiksel ifadesidir. Kısaca olasılık hesapları, belirli sayıdaki denemede bir olayın kaç kez olacağını değil; kaç kez olabileceğini belirtir. Kalıtımda olasılık ilkelerinden ikisi çok önemlidir:


Olasılık ve Kalıtım Konu Anlatımı


1. Şansa bağlı bir olayın bir defa denenmesinden elde edilen sonuçlar, aynı olayın daha sonraki deneme sonuçlarını etkilemez. Bağımsız olayların sonuçları da bağımsızdır.

Örnek: bir çiftin, bir erkek çocuğu olma ihtimali 1/2 dir. Aynı ailenin ilk iki çocukları kız ise; üçüncü çocuklarının erkek olma ihtimali yine 1/2 dir.

2. İki bağımsız olayın bir arada oluşma şansı, ayrı ayrı oluşma şanslarının çarpımına eşittir.

Örnek: aynı anda doğum yapacak iki kadından ikisinin de kızı olması ihtimali hesaplanırken olaylar ayrı ayrı düşünülür:

1.kadının kız çocuğu olma ihtimali: 1/2

2.kadının kız çocuğu olma ihtimali: 1/2

İkisinin de kız çocuğu olma ihtimali: 1/2.1/2=1/4