Kalıtım kısaca, canlıların sahip olduğu özelliklerin yavru döllere geçişi olarak tanımlanabilir. Kalıtım bilimi kökenini Mendel' in 19. yüzyıl ortalarındaki çalışmalarından alıyorsa da, kalıtım hakkındaki düşünce ve fikirler Mendel' den çok daha öncelere dayanır.


Kalıtımın Tarihsel Gelişimi


Modern kalıtımın tarihsel gelişimi sırasında önemli olayların kronolojisini şu şekilde maddeleyebiliriz:

- Gregor Mendel, bezelyeler üzerinde çalışarak, bazı kalıtımsal özelliklerin aktarılma yasalarını açıkladı. (1865)

- İsviçreli Friedrich Miescher, nüklein adını verdiği DNA'yı hücreden yalıttı. (1869)

- Walter Flemming mitozu ilk kez evrelerinin isimleriyle (profaz, metafaz vb.) tanımlayıp yayınladı. (1879 - 1882)

- Oskar Hertwing ve Eduard Strasburger döllenmedeki temel olayın yumurta ve spermin birleşmesi olduğunu keşfetti. (1880)

- Kromozomların önemi, Theodor Boveri tarafından gösterildi. (1891)

- Hugo de Vries, Carl Correns ve Erich van Tschermak Seysenegg birbirlerinden ayrı olarak Mendel Yasalarını keşfettiler. (1900)

- Walter Sutton, genleri taşıyan unsurların kromozomlar olduğunu belirten bir mayoz bölünmeyi gözledi. (1902)

- William Batson, ilk kez genetik terimini kullandı ve genetik biliminin isim babası oldu. (1905)

- Wilhelm Johannsen gen terimini ortaya attı ve bir canlının görünümü fenotip ve gen yapısı genotip arasındaki farkı ortaya koydu. (1909)

- Thomas Morgan, mutasyonların varlığını ortaya koydu. (1911)

- Morgan ve Sturtevant, sirke sineğinin X kromozomuna ait ilk genetik haritayı tespit etti. (1913)

- George Beadle ve Edward Tatum, her bir genin, bir enzimi kodladığı varsayımını ortaya attı. (1941)

- Watson, Crick ve Wilkins DNA' nın çift sarmal biçimli modelini buldular. (1953)

-Joe Hin Tjio insanlarda kromozom sayısının 23 çift olduğunu saptadı. (1955)

- Jerome Lejevne, Down Sendromunda 21. kromozom çiftinde fazladan bir kromozom daha bulunduğunu keşfetti. (1958)

- François Jacob ve Jacques Monod protein biyosentezi mekanizmasını açıkladılar. (1965)

- DNA'daki nükleotid dizilişleri belirlendi. (1977)

- İlk genetik hastalık haritalandırıldı. (1983)

- İnsan genomu projesi çalışmalarına başlandı. (1989)

- Genetiği değiştirilmiş ilk besin elde edildi. Bu besin domates idi. (1994)

- İnsan genomunun DNA dizilimlerinin %99 u saptandı. (2000)

- İnsan genomunun DNA dizilimleri tümüyle saptandı. (2003)