Doğum öncesi gelişim, üç dönemde incelenebilir;

- Zigot dönemi

- Embriyo dönemi
- Fetüs dönemi

Zigot dönemi: 0 - 2 haftalık dönemdir.


Embriyo dönemi: 2 - 8 haftalık dönemdir.


Fetüs dönemi: 9. haftadan başlayıp doğuma kadar olan evreleri kapsar.

İnsanda Embriyonik Gelişim


1. Segmentasyon:

- Zigotun mitoz bölünmeler geçirerek çok hücreden oluşmuş bir hücre yumağı olan morulayı meydana getirmesidir.


- Bu evre sonucu oluşan hücrelerden her birine blastomer adı verilir.


- Blastomerler birbirinin aynısı olan hücrelerdir ve büyümeden bölünürler.


-Morula evresinde embriyonun yapısı, ileri bir koloni olan volvox a benzer.

2. Blastulasyon:

- Morulayı oluşturan hücrelerin kenara çekilmesiyle oluşan, içi sıvı dolu bir tüp görünümündeki blastulanın meydana gelmesidir.


- Blastulayı oluşturan hücreler arasında herhangi bir farklılık yoktur.

3. Gastrulasyon:

- Blastulanın bir kenarındaki hücrelerin içe doğru göç ettiği evredir.


- Bu evreye gastrulasyon, bu evredeki embriyoya gastrula, çökmeden dolayı oluşan açıklığa blastopor denir.


- Bu evredeki embriyoda iki tabaka gözlenir. Dıştaki tabakaya ektoderm, içteki tabakaya endoderm adı verilir.


- İleri gastrulasyon evresinde ektoderm ve endoderm tabakalarından ayrılan hücreler mezoderm tabakasını ve mezenşim hücrelerini oluştururlar. Mezoderm tabakası içindeki boşluğa solom, bu tabakayı taşıyan canlılara sölomlular denir.

4. Organogenez:

Embriyonik tabakalar olan ektoderm, endoderm ve mezodermden; sırasıyla doku, organ ve sistemlerin oluşumudur.