Zigottan, ergin birey oluşumuna kadar geçen evreye gelişme evresi adı verilir. Bu evre; bölünme, büyüme ve farklılaşma olarak üç aşamada gerçekleşir.

Büyüme ve Gelişme Dönemleri1. Bölünme

- Zigot, metabolizması çok hızlı olan bir hücredir ve oluşumundan hemen sonra mitoz bölünmelere başlar.2. Büyüme

-Canlı yapısına katılan madde miktarının artmasıyla ölçülür.


- Canlının farklı kısımlarında farklı hızlarda gerçekleşir.


- Canlı belirli bir büyüklüğe ulaştığında büyüme hızı yavaşlar.3. Farklılaşma

- Büyüme devam ederken, farklı hücrelerin farklı şekil ve görev kazanmasıdır.


- Farklılaşmanın da gerçekleşmesi sonucu zigot, farklı görevleri üstlenmiş çok hücreli bir canlıya dönüşür.