a. Yumurta kanalına ulaşan sperm, burada bulunan yumurtayı döller.


b. Döllenme olayından sonra, yumurtanın etrafında döllenme zarı oluşur. Böylece yumurta içerisine başka sperm giremez.


c. Döllenme sonucu oluşan zigot, hemen mitoz bölünmelere başlar.


d. Döllenme meydana gelince, hipofiz tarafından salgılanan LTH kesilmez, kana verilmeye devam eder.

Döllenme ve Sonrasında Meydana Gelen Değişikliklere. Salgılanan LTH sayesinde;


- Korpus luteum bozulmaz; böylece östrojen ve progesteron salgısı sürer, rahimin gelişimi devam eder.


-Süt bezlerinde süt yapımı gerçekleşir.


- Analık içgüdüsü oluşur.


f. Gebeliğin 8.-12. haftalarında, embriyonun koriyon zarından rahime doğru uzantılar oluşur. Bu uzantılarda bol miktarda kan damarı bulunur. Bu şekilde oluşan yapıya plasenta adı verilir. Plasentanın görevleri şunlardır:


- Anneyle bebek arasında madde alış verişini sağlamak


- Progesteron üreterek rahimin gelişmesini sağlamak

g. Plasentanın içinde embriyonun ve annenin kan damarları birbirine çok yakın seyreder fakat birleşmez, kanlar asla birbirine karışmaz. Besin alış verişi difüzyonla olur. Besin maddeleri ve oksijen anneden embriyoya, artık maddeler embriyodan anneye doğru difüzyon ve aktif taşıma ile geçer.

h. Gelişim devam ederken, embriyodan gelen iki atardamar, kılcallardan oluşan bir toplardamar; vitellüs (besin kesesi)

ve allantoyis (artık madde kesesi) bağ dokusu ile çevrilerek göbek kordonunu oluşturur. Böylece fetüs plasentaya göbek bağıyla bağlanır.

i. İnsanda yaklaşık 280 gün boyunca gebelik sürer ve fetüs gelişir. Bu sürenin sonunda hipofiz bezinden oksitosin

hormonu salgılanır. Bu hormonun başlıca 2 görevi vardır:

- Uterus kaslarının kasılmasını ve doğumun gerçekleşmesini sağlamak


- Oluşan sütün, süt kanallarına geçişini sağlamak