Dişilerde, üreme sisteminde meydana gelen değişiklikler belirli periyodlarda gerçekleşir. 28 - 30 gün süren bu evreye
menstruasyon döngüsü adı verilir. Döngü, hormonlarla kontrol edilir. Menstruasyon döngüsü 4 evreden oluşur:

1. Folikül Evresi:


a. Beynin hipotalamus bölgesinden salınan RF (Releasing Faktör = Salıverici faktör), hipofiz bezini uyarır. Uyarılan hipofiz FSH salgısını artırır.

b. FSH, ovaryumdaki folikülleri uyarır ve yumurta oluşumu sağlanır.


c. Yumurta oluşturan folikül kana östrojen salgılar.


d. Östrojenin 2 görevi vardır:


- Rahime giden kan miktarını arttırmak ve bu bölgedeki mitozu hızlandırmak (Böylece uterusun duvarı kalınlaşır.)


- Hipofize yumurtanın oluştuğu mesajını vermek (Geri besleme yapmak) ve FSH salgısını kesmesini sağlamak


e. Folikül evresi 1 0 - 1 4 gün süren bir evredir.

Menstrual Döngü Evreleri


2. Ovulasyon Evresi:

a. Yumurtanın oluştuğu mesajını alan hipofiz, FSH salgısını keserek LH hormonu salgılar.


b. LH, olgunlaşan folikülün yırtılmasını ve yumurtanın folikülden çıkmasını sağlar. Bu olaya ovulasyon denir.


3. Korpus Luteum (Sarı Cisim) Evresi:


a. LH etkisiyle yırtılan folikül, hipofizden salgılanan LTH sayesinde sarı renkli, yağsı bir hal alır. Bu yapıya korpus luteumadı verilir.


b. Korpus luteum hücreleri; çok progesteron, az östrojen salgılayarak, uterusun büyümesini ve süngerimsi bir yapıya
dönüşmesini sağlar. Böylece, döllenme gerçekleşecek olursa oluşan embriyo uterusa rahatlıkla tutunabilir.

c. Bu evre 1 0 - 1 4 gün sürer.

4. Menstruasyon Evresi:

a. Eğer yumurta, yumurta kanalında spermle döllenmezse; 14 gün içinde LTH kesilir ve korpus luteum bozulur.


b. Korpus luteum bozulunca, kandaki östrojen ve progesteron miktarı düşer.


c. Rahime giden kan miktarı azalır ve uterusun iç duvarı parçalanır.


d. Döllenmemiş yumurtanın, rahim parçalarıyla birlikte dışarı atılması olayına menstruasyon denir.


e. Bu evre 3 - 5 gün sürer.