FSH (Folikül Uyarıcı Hormon)

- Folikülün gelişmesini ve yumurtanın üretimini uyarır.


-Östrojen hormonunu salgılatır.


- FSH ve östrojen miktarları negatif geri bildirimle ayarlanır.


LH (Lüteinleştirici Hormon)


- Ovulasyonu (yumurtlamayı) uyarır ve yumurtlamanın ardından foliküler dokunun korpus luteuma dönüşmesini sağlar.


- Korpus luteumdan progesteron salgılatır.


- LH ile progesteron hormon miktarları pozitif geri bildirimle ayarlanır.

Dişi Üreme Sistemini Kontrol Eden Hormonlar


LTH (Lüteo Tropik Hormon) = Prolaktin

- Korpus luteumun varlığını sürdürmesini sağlar.


- Süt bezlerinin gelişimini, süt salgılanmasını ve analık duygusunun oluşmasını sağlar.


Hipofiz hormonları ve eşey hormonları birbirini pozitif ve negatif geri bildirimle etkilemektedir. Bu karşılıklı etkileşime,

feed-back (geri bildirim) mekanizması denir.