Böbrek rahatsızlıklarında en son noktada baş vurulan yöntem böbrek naklidir. Böbrek nakli için gerekli böbrek için öncelikle hastanın yakınlarına uyum sağlanamazsa organ bağışı sonucu bağışlanan organlara başvurulur.


Böbrek hastalıklarının teşhisinde kullanılan teknolojik araçlardan biri ultrason dur. Ultrason veya yansılanım, insan kulağının işitemeyeceği kadar yüksek frekanslı ses dalgalarına verilen addır.

Böbrek Rahatsızlıklarının Tedavisinde Kullanılan Teknolojik Gelişmeler


Böbrek hastalıklarının teşhisinde kullanılan diğer bir teknolojik araç tomografi dir. Tomografi, radyolojik teşhis yöntemidir.Tomografi, X ışını üreten tüp ile röntgen filmi, radyografisi elde edilmek istenen organın karşısında hareketi ile elde edilir.

Böbrek Rahatsızlıklarının Tedavisinde Kullanılan Teknolojik Gelişmeler 1Böbrek taşı olan hastalar için kullanılan teknolojik araç ESWL dir. Bu araç vücudun dışından şok dalgaları ile taşları kırar.Kırılan taş parçaları ise idrar yolu ile vücuttan atılırlar.

Böbrek Rahatsızlıklarının Tedavisinde Kullanılan Teknolojik Gelişmeler 2


Böbrek yetmezliği olan hastaların tedavisinde kullanılan diğer bir teknolojik araç diyaliz makinesi dir. Diyaliz makinesi suni böbrek görevi görür. Bu makine sayesinde hastanın vücudunda biriken fazla sıvı ve atık maddeler temizlenir.

Böbrek Rahatsızlıklarının Tedavisinde Kullanılan Teknolojik Gelişmeler 3