Glomerulustan bowman kapsülüne süzülen sıvının hepsi dışarı atılmaz. Süzüntü içinde bulunan su, glikoz, aminoasit, inorganik tuzların nefron kanallarındaki hücrelere alınmasına geri emilim denir. Geri emilen maddeler nefron kanallarını saran kılcal damarlara geri verilir.


Proksimal Tüpte: Su ozmosla, glikoz ve aminoasitlerin tümü, vitaminler, amonyum, Na+, Cl-, HCO3- aktif taşımayla geri emilir. Hidrojen iyonları da yoğunluğa bağlı olarak aktif veya pasif olarak geri emilir.

Henle Kulpunda: Cliyonları aktif taşımayla geri emilirken, Na+ iyonları pasif olarak geri emilir. Henle kulpunun çıkan kolundan su geri emilmez.

Geri Emilim Nedir Nerede Gerçekleşir ?


Distal Tüpte: Su ve Na+ emilimi devam eder. Üreyi geçirmediği için, üre geri emilemez. Bu nedenle tüpte üre yoğunluğu artarak idrarı oluşturur. Eğer nefron kanallarında ürenin bir kısmı geri emilmeseydi, bu yoğunluk daha da fazla olurdu.

Sağlıklı kişilerde glikoz ve aminoasitlerin tamamı, suyun %99'u, sodyum iyonlarının %99,5'i, ürenin %50'si geri emilir.