En önemli işlevi kalsiyum metabolizmasını denetlemek ve düzenlemektir.

Kemikler kalsiyum deposudur.

Kalsiyumun kemiklere taşınmasına ve yerleşmesine yardımcı olur.

Aynı zamanda fosfor metabolizmasına da yardımcı olmaktadır.