Plazma Lipidleri ve Lipid Taşınımı

Serbest yağ asitleri albümine bağlı iken;kolesterol, trigiserid ve fosfolipidlerlipoprotein karmaları halinde taşınır.

Lipoproteinler, protein tarafından sarılmışhidrofobik bir fosfolipid, trigliserid vekolesterol esterleri çekirdeğinden oluşur.

Şilomikronlar (çok büyük lipoproteinkarmaları), yağ sindirim ürünlerinin emilimisırasında ince barsak mukozasında oluşur