1-Kan basıncı( Doğru orantılı)

2-Sıcaklık ( Ters orantılı)


3-Madde derişimi ( Doğru orantılı)


4-Sıcak veya soğuk bölgede yaşama:( Soğuk ortam doğru orantılı,sıcak ortam ters )


5-Kanın akış hızı:( Doğru orantılı)


6-Kan kaybı( Ters orantılı)

Böbreğin Süzme Hızını Etkileyen Faktörler


Bir günde glomeruluslardan Bowman kapsülüne 180-190 litre arasında sıvı süzülür.