1927 yılında A.Richards (A.Rişards) ve A.Walter( A.Voltır) adlı bilim insanları kurbağa böbrekleri incelemişlerdir. Nefron kanalcıklarından ve idrar torbasından örnek sıvılar almışlar bu sıvının birleşimlerinin farklı olduğunu saplamışlardır. Sonuçlardan yararlanarak nefron kanalcıklarından geçen sıvı içerisindeki yararlı maddelerin, yine bu kanallarda geri emilerek yeniden kana katıldığı fikrine varmışlardır.İlerleyen sonraki yıllarda diğer bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar da bu sonuçları desteklemiştir.


Aorttan pompalanan kanın yaklaşık ¼'ü böbrek atardamarıyla böbreklere gelir.Bu 4-5 dakikada bir kanın böbreklerden geçmesi demektir.


Süzülme:Kan basıncının etkisiyle kan hücreleri, plazma proteinleri ve yağ molekülleri dışındaki kan içeriği, glomerulustan Bowman kapsülüne geçmesine denir.


Süzülme olayı glomerulus kılcalları ile Bowman kapsülünün tek sıralı epiteli arasında pasif taşıma ile gerçekleşir.Glomeruluslardan geçen kan süzüldüğü için gelen kan miktarı ,giden kan miktarından daha bazladır.Süzülme fiziksel bir olaydır.Glomerulus kılcallarında yüksek bir süzme basıncı vardır.


Bu Basınç:


Glomerulus kılcallarındaki kan basıncı: 70 mm/Hg


Glomerulus kılcallarındaki zıt ozmotik basıncı: 32 mm/Hg


Bowman kapsülündeki içten dışa uygulanan basınç: 14 mm/Hg


Glomerulustan Bowman kapsülü yönündeki basınç: 70-(32+14) mm/Hg


Toplam süzme basıncı: 24 mm/Hg


Glomerulustan süzülen sıvıda su, glikoz, amino asitler, vitaminler, Na+,K+,Ca+2, Mg2+, HCO3- vb. iyonlar;üre, ürik asit, amonyak ve kreatin gibi boşaltım maddeleri yer alır.

Böbreğin Süzme İşlemi Nasıl Gerçekleşir?


Böbreğin Süzme Hızı:İki böbreğin bütün nefronlarında bir dakikada meydana gelen süzüntü miktarına denir.