* Zarf üzerinde bulunan dikensi çıkıntılar olup, peplomer olarak da adlandırılırlar.

* Transmembran proteinleridir.


* Virüsün konak hücreye adsorbsiyonunu (hücreye tutunması) ve penetrasyonunu (hücreyi delerek içeri girmesi) sağlar.


* Kuduz virüsü de beyin hücrelerinde asetil kolin reseptörlerine bağlanarak nörotoksik etki gösterir.


* Bazı virüsler de eritrositlere bağlanarak virüse hemaglutinasyon yapma yeteneğini kazandırır.


* Bu tür glikoproteinler hemaglutinin olarak adlandırılır.


* Bazı virüslere füzyon yapma ve hemoliz yapma yeteneği kazandırır.


* Influenza virüsünde ise nöraminidaz (virüslerin ana hücreden diğer dokulara yayılmasını sağlayan ` antijenik yapı) etkisi gösteren glikoproeinler mevcuttur.


* Virüs bu sayede üst solunum yolunda bulunan musin tabakasını eriterek hücrelerin yüzeyini açığa çıkarır.


* Böylece yüzeyi açığa çıkmış hücrelere virüs daha kolay adsorbe olur.