* Bazı virüsler belirgin bir simetri yapısı göstermezler.

* Bunların daha karmaşık ve daha farklı bir kapsid yapıları vardır.

* En büyük virüs olan Poxvirüsler ve Filoviruslar bu gruptadır.

* Poksvirusların dış kılıfı lipid ve proteinden yapılmış ünitelerden oluşmuştur.

* Bu yüzden diğer viral zarflardan farklı görülürler.

* İç kısımlarında ise çok iyi yapılanmış bir genom ile birlikte kompleks proteinler ve enzimler yer alır.

* Filoviruslar ise helikal yapı benzeri bir nükleokapsid içeren çok uzun, kıvrık ve ipliksi formda, zarflı partiküller şeklinde görülürler.

Kompleks (karmaşık) Yapılı Virüsler