- Beslenmeleri heterotroftur.

- Bazılarında tek açıklık(sünger, sölenter, yassı solucanlar) diğerlerinde iki açıklık vardır.

- Süngerlerde, derisidikenlilerde iç iskelet ; yumuşakçalar, eklem bacaklılarda dış iskelet ; solucan ve sölenterlerde iskelet yoktur.

- Bazıları sabittir(süngerler) ;hareketlilerden solucan ve yumuşakçalarda düz kaslar ; eklem bacaklılarda çizgili kaslar etkilidir.

- Bazılarında yoktur .(sünger, sölenter, yassı solucan) Bazılarında kapalı dolaşım (toprak solucanında) vardır. Karakteristik dolaşımları ise açıktır.

Omurgasız Hayvanların Özellikleri Maddeler Halinde


- İlkellerde yüzeysel (sünger ve Sölenterler) diğerlerinde nefridyum, malpighi tüpleri gibi yapılarla

- Bazılarında yoktur (süngerler) Bazılarında sinir ağı (hidra) diğerlerinde merkezi ve çevresel sinir sistemi ( ip merdiveni sinir sistemi) vardır. Sinir şeridi karın tarafındadır.

- Süngerler, Sölenterler, solucan ve yumuşakçalarda deri solunumu; bazı yumuşakça, eklem bacaklı ve derisi dikenlilerde solungaç veya benzeri solunum vardır.

- Süngerler, Sölenterler ve solucanlarda üreme sistemleri bir bireyde diğerlerinde ayrı bireyde

- Embriyo- Larva- Oğul birey üreme sistemleri genelde yaşanır.

- Görünümleri simetrik veya asimetrik olabilir.