- Beslenmeleri heterotroftur.

- Sindirim sisteminde iki açıklık vardır.

- Omurgaya ve iç iskelete sahiptirler.

- Hareket organları vardır. Hareket iskelet ve çizgili kaslarla sağlanır.

- Kapalı dolaşım sistemine sahiptirler.

Omurgalı Hayvanların Özellikleri Maddeler Halinde


- Boşaltım böbrekler aracılığı ile olur.

- Merkezi ve çevresel sinir sistemi bulunur.

- Solungaç ve akciğer gibi solunum organları ve sistemleri vardır.

- Erkek ve dişi üreme sistemi ayrı bireylerde bulunur.

- Kurbağa hariç embriyo doğrudan ergin birey verir.

- Görünümleri simetridir.