Düdük çalar ince ince
Yolcular binince
Gidiyor çufu çufu çuf
Uzaklarda gözü
Git güle güle gel güle güle
Çok bekletme bizi

©©©©©©©©©©©©©

Vapurlar suya dizilir
Denizde süzülürü
Gidiyor dumanına bak
Uzaklarda gözü
Git güle güle gel güle güle
Çok bekletme bizi

©©©©©©©©©©©©©

Otomobil fırlar birden
Kalkarken yerinden
Katıyor tozu dumana
Uzaklarda gözü
Git güle güle gel güle güle
Çok bekletme bizi

©©©©©©©©©©©©©

Yolcular rahat uçakta
Aldırma hiç korkma
Gidiyor göğe bakıyor
Uzaklarda gözü
Git güle güle gel güle güle
Çok bekletme bizi