Notanın altına ya da üstüne konan nokta ile gösterilir. Notanın kesikli çalınacağını ifade eder. Üflemeyi 'tu' vokali ile yapıyoruz.


STACCATO ÇALIŞMASI

Staccato Nedir? - Staccato Çalışması