Akor, oluşturulmak istenen akor tipinin dizisinden hareketle oluşturulur. İlgili dizinin 1, 3, 5. sesleri akorun içinde bulundurulur. Bu seslerin herhangi bir şekilde biraraya gelmesi yeterlidir.


Majör akorlar

Do majör ( C ) dizisini göz önüne alalım.

Majör akorlar


Do (1.ses) - Mi (3.ses) - Sol (5.ses)

Do majör (C) akorunu oluşturan seslerdir. Do majör akorunu gitar üzerinde basıp, hangi seslerden oluştuğunu kontrol edelim. Üst telden alta doğru, sırasıyla Do, Mi, Sol, Do, Mi notalarının seslendirildiğini göreceksiniz.

Minör akorlar

La minör (Am) dizisini göz önüne alalım.

Minör akorlar

La (1.ses) - Do (3.ses) - Mi (5.ses)


La minör (Am) akorunu oluşturan seslerdir.


Flüt tek başına akor basamaz. Ancak birden fazla flüt olursa ya da diğer çalgılarla birleştiği zaman akor oluşturabilir. Akor kurulumunu öğrenmek, eşlik için yapılan arpejlerde işimize yarayacak.

AKOR KURULUMU ÇALIŞMASI

Aşağıdaki akorları yazalım.

MAJÖR

Do majör:
Do #majör:
Re majör:
Re# majör:
Mi majör:
Fa majör:
Fa# majör:
Sol majör:
Sol# majör:
La majör:
La# majör:
Si majör:

MİNÖR

Do minör:
Do# minör:
Re minör:
Re# minör:
Mi minör:
Fa minör:
Fa# minör:
Sol minör:
Sol# minör:
La minör:
La# minör:
Si minör: