Bitki hormonları, bitkinin büyümesini, farklılaşmasını ve yaraların onarılmasını düzenleyen doğal organik maddelerdir. Bitki hormonları bitkinin belirli yerlerinde oluşturulur ve etkilerini bitkinin diğer kısımlarında gösterirler. Büyüme ve gelişmeyi teşvik eden hormonlar; oksinler, gibberellin ve sitokininlerdir. Büyümeyi ve gelişmeyi engelleyen hormonlar; absisik asit ve etilendir.


Bitkilerin Gelişmesini Etkileyen Hormonlar


1. Oksin: Büyüme gelişmeyi sağlayan en önemli hormondur. Bitkilerin uç kısımlarından salgılanır ve boyca büyümeyi sağlar. Gövde ucunda salgılandığı yere koleoptil denir. Buradan salgılanan oksin, bölünür doku hücrelerinde mitoz bölünmeyi hızlandırır. Gövde, çiçek sapı, yaprakların gelişmesinde de etkilidir. Meyve oluşumu ve yaprak dökümü de oksinler tarafından gerçekleştirilir. Fazla salgılanırsa büyümeyi durdurur, az salgılanırsa yapraklar dökülür. Işıkta bozulur.


2. Giberellin: Gövdenin uzamasını ve meyvenin büyümesini hızlandırır. Tohumun çimlenmesini uyarır. Yaprak dökümünü geciktirir. Çiçeklenmeyi hızlandırır.


3. Sitokinin: Tomurcuk gelişmesi, tohumun çimlenmesi ve yaprakların uzun süre yaşamasında etkilidir. Yaşlanmayı geciktirir.


4. Etilen: Meyve olgunlaşmasını sağlar. Yaprak dökülmesine neden olur. Kök büyümesini engeller. Çiçeklerde solmaya neden olur. Meyvelerde nişastanın şekere dönüşmesini sağlar.


5. Absisik Asit: Büyümeyi engeller. Tohumların ve tomurcukların uyku halinde kalmasını sağlar. Yaşlanmayı sağlar. Yaprak ve meyve düşümünü sağlar.