1 Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür ya da takımları birbirinden ayırmak için kullanılır:

"Doğan,Tuğrul, Aslan adlarında üç oğlu; İnci, çiçek, gönül Adlarında üç de kızı vardı."

2 Öğeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır:

"Sevinçten, heyecandan, içim içime sığmıyor; bağırmak , kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum."

3 Kendisinden önceki cümleyle ilgi kuran "ancak, yalnız, fakat, çünkü, yoksa, öyleyse " gibi cümle başı bağlaçlarından önce kullanılır:

"Hava oldukça açık; ama biraz serin."