1 Cümle sonlarında kullanılır(Cümlenin soru , duygu, açıklama gibi anlamlar taşıması durumunda farklı noktalama işaretleri kullanılır.)
Dün seni sinemada görmüşler.

2 Bazı eksiltili cümlelerin sonunda kullanılır:
-Kaydını yaptırdın mı?
-Hayır.

3 Kısalmalarda kullanılır:
Dr. Av. vb.

4 Tarihlerin yazılışında gün, ay, yıl bildiren sayılar arasında kullanılır:
Bayram tatili 3.11.2005 Çarşamba günü başlıyor.
Atatürk, 10. Kasım. 1938'de ebediyete intikal etti.

5 Saat ve dakika gösteren sayılar arasında kullanılır:
Okula saat 7.30'da gidip 12.30'da dönüyorum.

6 Sıra bildiren sayılardan sonra "-inci" eki yerine kullanılır:
II. Mahmut bazı yenilikler yaptı.

7 Madde numaraları ya da harflerinden sonra kullanılır:
1., 2., 3., ..... a., b. , c. , .........

UYARI: Kitap, gazete, dergi, kurum ve kuruluş adlarıyla yazı ya da bölüm başlıklarında nokta kullanılmaz.

8 Cümle, tırnak ya da parantez içinde verilmiş bir sözden sonra bitiyorsa nokta, tırnak ya da parantezden sonra konur:
Nihat Erinç'in son eseri "Üstün Bey'in Gücü" idi
(Ank. 1973).