1 Birbiri ardınca sıralanan eş görevli sözcüklerin ve sözcük gruplarının arasına konur:

Fırtınadan, soğuktan, karanlıktan ve korkudan iyice sinmiştim.


Sessiz dereler, solgun ağaçlar, sarı güller beni kendimden geçirmişti.


2 Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır:


Ayşe geldi, kitabını açtı, okumaya başladı.


3 Yüklemden uzak düşmüş özneden sonra konur:


Mert, çalışkan bir öğrenci olduğu için çok beğenilir.


4 Cümle içinde ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için konur:


Eskişehir'e , uzun yıllar yaşadığı o kente, yaklaştıkça heyecanı artıyordu.


Oraya geldiğimde, bu sıralar geleceğimi pek sanmıyorum ya, sana da uğrarım.


5 Anlam güç kazandırmak için tekrarlanan sözcük ve sözler arasına konur:


Akşam, yine akşam, yine akşam…
Bir daha, bir daha söyle!


6 Tırnak içinde olmayan alıntı cümleden sonra konur:


Seni sevmez olur muyum , dedi.


7 Kendisinden sonraki cümleyi anlamca pekiştiren "evet, hayır,yok, yoo , peki, olur, elbette " gibi sözcüklerden sonra konur:


Peki, giderken sana haber veririm.
Hay hay , memnun olurum.


8 Adlaşmış sıfatları, sıfatlardan ayırmak için kullanılır:


Yaşlı, adama doğru ilerledi.
Küçük, ağacı sallamaya başladı.


9 Hitap (seslenme) için kullanılan sözcüklerden sonra konur:


Arkadaşlar, beni dikkatle dinleyin.
Öğretmenler , yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.


10 Yazışmalarda, başvurulan makamdan; mektuplarda seslenme (hitap) sözlerinden sonra konur:


Türk Dil Kurumu Başkanlığına.
Sevgili kardeşim,


11 Yazışmalarda, yer adlarını tarih adlarından ayırmak için konur:


İstanbul, 15 Şubat 2005-


12 Sayıların yazımında kesirleri ayırmak için konur:


45,5 15,25


13 Bibliyografik künyelerde yazar, yapıt, basım evi gibi maddelerden sonra konur:


Falih Rıfkı Atay, Tuna Kıyıları, Remzi Kitap Evi, İstanbul 1938.


14 Yazarın soyadı önce yazılmışsa soyadından sonra da virgül kullanılır:,


Ergin, Muharrem, Dede Korkut Kitabı, Ankara 1958