1) farkına varılmadan sızan su;

2) gizli veya tanınmayan kabiliyet;

3) entrikacı, mürâî, saman altından su yürüten;

4) dolap, desise, entrika.