Memelilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme

- Doğurarak çoğalırlar.
- İç döllenme, iç gelişme görülür.
- Yavru bakımı vardır ve yavrularını sütle beslerler.
- İnsan, at, kedi, köpek, geyik, fok, yunus, balina, yarasa vb. doğurarak çoğalır.

Kuşlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme

- Yumurta ile çoğalırlar.
- İç döllenme, dış gelime görülür.
- Yavru bakımı vardır.

NOT: Yumurta ile çoğalan canlılardan sadece kuşlarda yavru bakımı vardır.

Hayvanlarda Üreme Büyüme ve Gelişme


Sürüngenlerde Üreme, Büyüme ve Gelişme

- Yumurta ile çoğalırlar.
- İç döllenme, dış gelişme görülür.
- Yavru bakımı yoktur.
- Yılan, kertenkele, su kaplumbağası

Balıklarda Üreme, Büyüme ve Gelişme

- Yumurta ile çoğalırlar.
- Dış döllenme, dış gelişme görülür.
- Yavru bakımı yoktur.

Kurbağalarda Üreme, Büyüme ve Gelişme

- Yumurta ile çoğalırlar.
- Dış döllenme, dış gelişme görülür.
- Yavru bakımı yoktur.
- Gelişimleri sırasında başkalaşım geçirirler.

NOT: Balık ve kurbağalar yumurtalarını suya bıraktıklarından, nesillerinin devamı için çok sayıda yumurta oluştururlar. Çünkü yumurtalar suda korunmasız haldedir.