1. Tozlaşma: Erkek organın başçığında bulunan polenler, rüzgâr, su ve hayvanlar aracılığı ile dişi organın tepeciğine ulaşır.

2. Döllenme: Yumurtalıktaki yumurtanın çekirdeği ile sperm hücresinin çekirdeği kaynaşarak döllenme olayı gerçekleşir. Döllenme sonucu zigot oluşur. Zigot ise embriyoyu oluşturur.

3. Tohum ve Meyve Oluşması: Embriyonun etrafı sert bir kabukla çevrilir. Böylece tohum adı verilen yapı oluşur. Tohumun içinde bulunduğu yumurtalık etlenip sulanarak gelişir ve meyveyi oluşturur.

Çiçekli Bitkilerde Üreme Büyüme ve Gelişme Basamakları4. Çimlenme: Tohumdaki embriyo uygun şartlarda gelişerek ana bitkiye benzer yeni bitki oluşturur.

5. Genç Bitkinin Oluşması: Çimlenme sonrası büyüme ve gelişmek üzere genç bitki oluşur.

6. Olgun Bitkinin Oluşması: Genç bitki büyüyüp gelişerek tomurcukları, tomurcuklar da çiçekleri oluşturur.