Kılcal damarlarda atardamar ucundan toplardamar ucuna doğru gidildikçe kan basıncı düşer.Bu durum kan ile vücut hücreleri arasındaki madde alış verişine ne gibi katkı sağlar?

Vücudumuzu oluşturan hücreler doku sıvısı adı verilen bir ortam içinde yaşar.bu ortamda hücreler ile kılcal kan damarı arasında madde alış verişi gerçekleşir.Doku sıvısı kan plazmasının kılcal damardan doku hücreleri arasındaki boşluklara kontrollü olarak sızmasıyla meydana gelir.Doku sıvısı içinde küçük moleküllü proteinler, glikoz,amino asit,vitamin,mineraller,su,atık maddeler ve solunum gazları gibi bileşenler vardır.Albümin,globülin,fibrinojen büyük moleküllü plazma proteinleri oldukları için kılcal kan damarlarından doku sıvısına geçemez.Bu nedenle kılcal damar içinde ozmotik basınç oluşur.Kılcal kan damarı boyunca bu basınç sabittir,değişmez.Kan basıncı ise kılcalların atardamar ucundan toplardamar ucuna doğru gidildikçe azalır.Kılcalların atardamar ucundaki kan basıncı,ozmotik basınçtan yüksek olduğu için su ve çözünmüş maddeler kılcal damardan doku sıvısına geçer. Kılcalların toplardamar ucunda ise kan basıncı ozmotik basınçtan düşüktür.Buradaki su ve çözünmüş maddeler doku sıvısından kılcal kan damarlarına geçer.

Kan ile Vücut Hücreleri Arasında Madde Alış Verişi