Kan gruplarının belirlenmesinde Rh faktörü de etkilidir.Bunun belirlenmesini alyuvarlarda bulunan Rh antijeni sağlar.Rh antijeni taşıyan kana Rh (+),taşımayan kana Rh(-)ise adı verilir.

Normalde Rh (-)bireyin plazmasında Anti antikoru yoktur.Rh (+) kan Rh(-) bireye verilirse Rh antijenine karşı anti-Rh (anti-D) antikoru oluşur.Bu durum aglütinasyona neden olur.

Sonuç olarak kan alış verişinde A,B,AB ve O kan gruplarının uyumlu olmasının yanında Rh faktörünün de uyumlu olması gerekir.

Rh Faktörü Nasıl Belirlenir?