Kulakçıkların kasılması (sistol) ve gevşemesi (diastol) ile olur. Kulakçık ve karıncıkların kasılıp gevşemesi , kanın hareketi için itici bir güç oluşturur. İlk kasılma sağ kulakçığın üst arka duvarında yer alan sinoatrial düğümünün (S.A) uyarılması ile meydana gelir. Otonom sistem tarafından S.A. Düğümden yayılan uyarılar atriyoventrikuler düğümü (A.V.) iletilir. A.V düğümü his demeti adı verilen özelleşmiş tercihleri ile devam eder. His demetleri ile uyartılar karıncıklara iletilerek karıncıkların kasılması sağlanır.


Kulakçıların ile karıncıkların kasılması birbirine zırt dır. Yani kulakçıklar kasılırken karıncıklar gevşer karıncıkta kasılırken kulakçıklar gevşer. Odacıkların kasılma sırasında kanı diğer odacıklara veya atar damarlara iletir. Gevşeme anında ise içerlere kan dolar.

Kalp Nasıl Çalışır Kısaca


Bu olayların gerçekleşmesini sağlayan Kalp atışı 0.85 sinde tamamlanır. Bu sürenin %50si dinlenmeye harcanır . Sağlıklı bir insan kalbi dakikada 70-80 kez atar.

AV düğüm kulakçıklar ile karıncıklar arasında bulunur.AV düğümden çıkan özelleşmiş kas telcikleri His demetleri adını alır.Bu demetler karıncıkların duvarında dallanarak Purkinje liflerini oluşturur.Purkinje liflerine ulaşan uyartının etkisiyle de karıncıklar kasılır.Böylece kalp bir defa kasılıp gevşemiş olur.