Kan Plazmasında Bulunan Maddeler

Su : Bulunma Oranı %90-92

İyonlar : Sodyum,Potasyum ,Bikarnonat, Kalsiyum, Mangenyum, Klor . Bulunma Oranı:%2-3

Plazma Proteinleri:Albumin, Fibrinojen globulin immünoglobülinler. Bulunma Oranı %6-7

Görevleri:

1. Kanın şekilli elemanlarını içerisinde homojen bir süspansiyon hâlinde bulunur.

2. Organizmanın ihtiyacı olan glikoz, amino asitler, yağlar, vitaminler ve mineraller gibi gıda maddelerini sindirim kanalından aldıktan sonra dokulara taşır.


3. Havadan oksijenin alındıktan sonra dokulara, dokulardan karbondioksitin akciğere taşınıp atılması sırasında alyuvarlarla beraber görev yapar.


4. Dokularda madde alışverişi (metabolizma) sonucunda oluşan üre, ürik asit, kreatinin gibi artık maddeleri boşaltım organlarına götürür.


5. İçeriğinde bulunan maddeleri ve endokrin bezlerin salgısını yaptığı hormonları ihtiyaç olan hedef organlara taşıyarak, çeşitli organların uyum içinde çalışmaları için gereken ortamı sağlar.


6. Sindirim kanalı ve boşaltım organları ile yakın iletişimi sayesinde vücutta su miktarının ve erimiş madde muhtevasının dengede kalmasını sağlar. Bu olayı, içerdiği proteinler, su ve elektrolitlerin basıncı sağlar.


7. İçerdiği su ile beden sıcaklığını düzenler.


8. İçinde bulunan aktif olmayan fibrinojen adlı protein sayesinde, kan pulcukları ile beraber pıhtılaşma olayına katılır, kanın damar dışına kaçmasını azaltır.


9. İçerdiği bağışıklık sağlayıcı maddeler (antikorlar) ile mikroorganizmalara karşı vücudun savunmasına katılır.


10. Damar içine verilen yada diğer yollarla alınıp kana geçen ilaç aktif metabolitlerini hedef dokulara ulaştırır. Metabolizma sonucu oluşan artıklar ise vücuttan atılmak üzere boşaltım organlarına aktarılır.


11. Kan gruplarına ait "özel bir protein tabiatındaki oglutininleri içerir: A grubu olanlarda (b); B grubu olanlarda (a); 0 grubunda (a ve b) aglutininleri içeriği olup, AB grubu olanların plazmasında ise hiçbir aglutinin proteini bulunmamaktadır.

Kan Plazmasının Görevleri ve Yapısı