Monosit: Sitoplazmalarında granül bulunmaz.Akyuvarların en büyük tipidir.Fagositoz yapma yetenekleri çok iyi gelişmiştir. Monositler dokular arasına geçerek bakterileri yiyen makrofajlara dönüşür.


Granülsüz Akyuvarlar Çeşitleri Nelerdir?

Lenfosit: Vücutta bağışıklığın sağlanmasında görevlidir.Sinir doku hariç tüm dokularda bulunur. T ve B lenfositleri diye iki çeşidi vardır.


T lenfositleri:
Antijenlere doğrudan saldırarak savunma ya-par.Hücresel bağışıklık sağlar.


B lenfositleri :Salgıları ile bakteri ve virüsleri etkisiz hale geti-rir.Humoral bağışıklık sağlar.


Granülsüz Akyuvarlar Çeşitleri Nelerdir? 1