1 - Sigorta muhtemel kötü olaylar karşısında maddi zararları, ailelerin çocukların sağlığını emniyet altına alır.

2 - Ticaret ve sanayi erbabı risk ve tehlikelere karşı emniyeti sağlamak için artık (fazla) sermayelerini yatırıma dönüştürmezler. Sigortanın olması halinde, yatırım miktarı artar.


3 - Sigortacı yani sigorta kuruluşları, topladıkları primleri üretimde veya diğer alanlarda değerlendirirler bu şekilde ayrıca istihdam alanı sağlanmış olur.


4 - Girişimcinin sahip olduğu gayri menkuller sigortalı ise, bu gayri menkuller kredi temininde kolaylık sağlar.

Sigortanın Yararları - Sigortanın Ekonomik İşlevleri ve Yararları5 - Sigortaya konu olan menkul, gayrı menkuller veya mallar sigorta şirketinin rehberliği, yönlendirmesine tecrübesi ile daha faydalı şekilde kullanılır, zarar ve hasarlar azaltılmış olur.