Sigorta : Bir kimsenin belirli bir ücret karşılığında gerek kendisin gerekse üçüncü şahısların canına ve malına yasal tanımlamalar içindeki tehlikelerden doğacak zarar ve hasarlarını karşılamak üzere yapılan sözleşmedir.Genel olarak sigortalar, devlet eliyle yapılan sigorta ile özel sigortalardır.Devlet eliyle yapılan sigorta, tanımın ötesinde sosyal güvenlik kuruluşlarıdır.


Sigorta Nedir Ne İşe Yarar?


Sosyal Güvenlik : Kişinin geleceğinden emin olarak yaşamasıdır.