Ozon Tabakası, Ozon gazından oluşan ve atmosferin yukarı seviyelerinde (yeryüzünde 10-50 km yüksekte) bulunan bir tabakadır.