pH, Bir litre sıvıdaki hidrojen iyonu konsantrasyonunun negatif logaritmasıdır.